Du är medlem i Gottsunda Konstgille och som medlem finns du i föreningens register över medlemmarna, i utställarförteckningar och protokoll. Lagrade uppgifter om privatpersoner regleras av en särskild datalagstiftning, GDPR, som bl.a. innebär att du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i registret och hur uppgifterna hanteras.

Registret behövs för att Gottsunda Konstgille ska kunna bedriva verksamheten att stimulera till konstnärligt skapande, kontakter mellan medlemmar och för att öka kulturutbudet i Gottsunda.

Registret innehåller namn, adress, telefonnummer, e-postadress, vilket år man anslöts till föreningen samt i presentationerna på hemsidan den konstverksamhet man arbetar med. E-post och SMS är huvudsakliga kanaler för kommunikation inom föreningen.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns i registret om dig och få felaktigheter rättade.

Styrelsen för Gottsunda Konstgille är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

Uppgifterna i medlemsregistret behövs av GK:s samarbetspartner Studiefrämjandet. Kräver anslagsgivande myndighet eller försäkringsbolag personuppgifter sker detta efter noggrant övervägande.

När man slutar i föreningen raderas uppgifterna ur medlemsregistret. Föreningen arkiverar vissa personuppgifter i protokoll, utställningsförteckningar och annan dokumentation från föreningens verksamhet.

Har du klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter kan du klaga hos Datainspektionen, www.datainspektionen.se

 

Jag är medveten om att jag som medlem i Gottsunda Konstgille finns med i föreningens medlemsregister och jag godkänner härmed genom att bocka för rutan nedan att mina uppgifter i medlemsregistret hanteras i enlighet med ovanstående beskrivning. Du kan även skicka "JA GDPR" via SMS till Anders Olsson, 070–446 05 59, och behöver då inte använda detta formulär.