Ordförande: Ylva Stolpe
Tel: 018–30 23 61/070–863 32 43
E-post: y.i.b.stolpe@telia.com

Sekreterare: Gärd Härtfelder
Tel: 018–32 00 13/073–252 00 13
E-post: gw.h@telia.com

Kassör: Mats Börjesson
Tel: 070-753 11 10
E-post: m.borjesson@telia.com

Ledamot: Klara Prytz
Tel: 072-365 83 01
E-post: klara.prytz@gmail.com

Ledamot: Sten-Eric Lindquist
Tel: 076-843 33 06
E-post: stenlindq@gmail.com

Ersättare: Anna Persson
Tel: 070-308 03 70
E-post: am.persson83@gmail.com 

Ersättare: Jenny Roxin
Tel: 070-444 08 82
E-post: tinnybombom@gmail.com