Ordförande: Ylva Stolpe
Tel: 018–30 23 61/070–863 32 43
E-post: y.i.b.stolpe@telia.com

Sekreterare: Gärd Härtfelder
Tel: 018–32 00 13/073–252 00 13
E-post: gw.h@telia.com

Kassör: Marita Goodrich
Tel: 073–850 33 93
E-post: maritagoodrich@yahoo.com

Ledamot: Rama Bhikhabhai
Tel: 018–40 28 56/073–567 93 44
E-post: rama.bhikhabhai@comhem.se

Ledamot: Rita Larje
Tel: Tel: 018–40 45 42/073–600 51 60
E-post: larita00@hotmail.com