Gottsunda Konstgille är en ideell förening, som grundades våren 1984. Den är öppen för alla, som arbetar med konst och konsthantverk och bor eller har sin verksamhet i Gottsunda och närliggande kommundelar: Valsätra, Vårdsätra, Sunnersta, Ultuna, Ulleråker och Norby.

Målsättningen för Gottsunda Konstgille är att stimulera till konstnärligt arbete och främja kulturutbudet i Gottsundaområdet.

Vi anordnar årligen vår- och höstsalong. Vi gör ibland galleri- och ateljébesök, målarutflykter o. dyl. eller anordnar föredrag i konstnärligt ämne. Vi medverkar ofta under Kulturnatten och ordnar ibland mindre utställningar centralt i Uppsala.

Vid vår- och höstsalongerna, konstgillets största evenemang, anlitar vi alltid en utomstående etablerad konstnär som utställningskurator som väljer vilka verk som ska ingå i utställningen. Vårsalongen hålls alltid i Gottsunda Centrum medan höstsalongen ibland anordnas i galleri i centrala Uppsala.

De flesta aktiviteterna sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Verksamhetsberättelse för 2018 kan laddas hem här.

Medlemsavgiften 2019 är 250 kr (ungdomar 13-17 år betalar 100 kr), insättes på vårt plusgirokonto 33 74 47–7.

Har du frågor eller vill ha ytterligare information om vår verksamhet kan du maila till info@gottsundakonstgille.se eller använda kontaktformuläret nedan. Du kan också vända dig direkt till någon i styrelsen.

Namn

E-post*

Meddelande

2014 firade vi 30-årsjubileum – läs mer om vår historik i PDF:en nedan.

GK30